Zgłoś inwestycję do tegorocznej edycji konkursu
Perła Krakowa – Miasto dla obywateli 2018!

Konkurs na najpiękniejszy i najbardziej przyjazny środowisku budynek lub osiedle.

W czasach wszechobecnego smogu i dogęszczania zabudowy śródmiejskiej
kluczowe znaczenie mają wszelkie inicjatywy poprawiające jakość życia w mieście.
Zarówno te, które bezpośrednio wpływają na życie mieszkańców konkretnego bloku czy osiedla,
jak i tych, które wpływają na tkankę całego miasta.
Dlatego właśnie promujemy postawy ekologiczne i obywatelskie
oraz nagradzamy dbałość o jakość i przyjazność przestrzeni publicznej.

Spośród nominowanych o zwycięstwie zadecyduje kapituła złożona z dziennikarzy,
przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli samorządu.

Nagrody przyznawane są w kategoriach

W zakresie budownictwa mieszkaniowego:

I edycja konkursu

Perła Krakowa – Miasto dla obywateli 2017

ZWYCIĘZCY POPRZEDNIEJ EDYCJI
RELACJA

Nominowani

Wyróżniamy najlepszych deweloperów